Keresztelő Jánost lefejezteti Heródes. Jézus a hírre félre szeretne vonulni. Azt várják tőle, hogy János helyére lép, hogy próféta lesz, hogy harcol, számon kér… Jézus nem megy bele apró csetepatékba. nem ezért jött. Ő több, mint a múlt prófétája. Ő a jövő alapja. Ezért inkább kitér az összeütközés elől. Fülöp király felségterületére megy, hogy Heródes ne tudja elérni. Tanítványaival szeretne együtt lenni. Most térnek vissza a „tanösvény”-ről. Kettesével elküldte őket hirdetni az evangéliumot. Csodák történtek a kezük nyomán. Szeretné ezeket helyére tenni, nehogy elbízzák magukat.

Ám az emberek utánuk mennek. Ez egy kicsiny ország, hamar terjednek a hírek. Jézusnak „megesett rajtuk a szíve”. AZ első üzenet a mai evangéliumból: mi másokért születtünk! Felelősek vagyunk egymásért. Nem elég szánakozni a másik baján, nyomorán, segíteni is kell. Jézus kétféleképp segít: egyrészt tanítja őket, iránytűt ad nekik, hogy el tudjanak igazodni, hogy jó döntést hozzanak az élet keresztútjainál; másrészt kenyeret ad nekik, hogy legyen erejük hazavinni és megvalósítani a meghallgatott tanítást.

Jézus – a régi prófétákhoz hasonlóan – gondoskodik követőiről. Ezzel üzenetet is küld nekünk: az éhséget nem szabad lebecsülni, sem túlértékelni. Kishitűvé vagy elbizakodottá tehet. Mindkettő eltávolít Istentől. Tanulhatunk Jézustól vendéglátást szervezni!

  1. Először letelepíti az embereket. A keresztény, a Krisztust követő ember, nem magányos. Testvérek között él. A kenyérszaporítás a testvérek étkezése. Gondoskodunk egymásról. Szeretetlakoma az.
  2. Szeretetközösséget formál Jézus követőiből. Ez a pap dolga is: szeretetközösséggé formálni az egyházközséget. Minden részlet fontos: a kenyér is, melyet Jézus ad, és így a mindennapi kenyérért mindig jár neki a köszönet. Akik osztják: az apostolok, hiszen ők Jézustól kapott utasítást teljesítenek. Az ősegyházban a diakónusok a kenyér őrállói voltak. Arra figyeltek, hogy miközben egyeseknek túl sok van, ne fordulhasson elő, hogy mások pedig éheznek.
  3. És fontosak azok is, akik fogyasztják, hiszen nekik is szeretettel kell lenniük egymás iránt. Amíg közelebb éltünk egymáshoz, jobban észrevettük egymás szükségét. Most, hogy megnőttek közöttünk a távolságok, magasabbak lettek a kerítések, nem látjuk a mások szükségét.
  4. S végül fontos a maradék is. Aki Jézus közelében él, az nem pazarol. A múlt század közepén valaki Amerikában járva így összegezte tapasztalatait:” Ez a nép nem szükségből vásárol, hanem szórakozásból. Nagyon sok a kukába kidobott kenyér.” Manapság már nálunk is elmondható ugyanez. Európa, Amerika pazarol. Nem csoda, hogy a világ másik felén éheznek.

Az ószövetségben már van előzménye a kenyérszaporításnak. Elizeus próféta 20 kenyérrel 100 embert lakat jól. Jézus 5 kenyérrel 5000 embert. Ennyivel nagyobb Jézus hatalma. Mózes idejében Isten mannával táplálja a választott nép tagjait negyven éven át a pusztában, amíg meg nem halnak azok, akik lázadtak ellene, ill. amíg el nem érik az ígéret földjét. Az Égi kenyérnek ma is megtisztító és megerősítő ereje van. Zarándoklat a mi életünk is. Vándorlunk a földi létből az örök életbe.

A lakoma a keleti népeknél a közösségalkotás eszköze. Majd az Utolsó Vacsora lesz Jézusnál az örök élet közösségformáló alkalma. A messiási idő eljövetelét jelzi ez a csoda. Szinte szóról szóra ugyanígy történik a kenyér megáldása, megtörése majd szétosztása az Utolsó Vacsorán is. Ahogyan az apostolok közösségben vannak az Utolsó Vacsorán, úgy kell nekünk is közösségben lenni, egymást erősíteni a mindennapok étkezésénél a családban, a földi ünnepségek alkalmával, és itt a templomban az égi kenyér vételénél, az egyház közösségében.

Ma is nagyon fontos lenne, hogy ott, ahol a mindennapi kenyér elosztásáról döntenek, hívő emberek üljenek. Csak hittel és szeretetettel lehet úgy osztani a mindennapi kenyeret, hogy mindenkinek jusson belőle. A Mi Atyánk kenyere megosztandó kenyér. Egy mondat az imában a mindennapi kenyér és a mindennapi megbocsátás. Ezért kell hitt ahhoz, hogy jól tudjuk adni, és hit ahhoz, hogy úgy tudjuk fogadni, mint Isten ajándékát. Ezért nagyon fontos az étkezés előtti és utáni ima: Istentől fogadjuk, őelőtte fogyasszuk, és neki hálát adva gyűjtsük össze és becsüljük meg a maradékot.

Mindez csak szeretetközösségben valósítható meg. A szeretet nem intézményesíthető. A szeretet mindig személyes. Jézust királlyá akarják tenni a kenyérszaporítás után. Nem fogadja el. Istennek köszönjétek meg, mondja, és gyorsan elküldi tanítványait a tó tulsó partjára, nehogy fejükbe szálljon a dicsőség. Ő a tömeget küldi haza azzal a feladattal, hogy maradjanak meg a hit és a szeretet közösségében. Ő pedig felmegy a hegyre, hogy imádkozzék.

Amikor valami jól sikerül életünkben, mert rajta van az Isten áldása, ezt a sorrendet tartsuk be. A segítőkre legyen gondunk. A rászorulókat állítsuk irányba, a köszönetet továbbítsuk Istennek, mi magunk pedig adjunk hálát.

Pin It on Pinterest