• Most virrasztást végzünk.
  • Hétfőn 14-kor lesz Trefán Mihály temetése.
  • Csütörtökön 17.30-kor lesz Nagy Lászlóné temetési liturgiája és virrasztása.
  • Pénteken 11-kor temetés. Délután nem lesz szertartás.
  • Köszönet a parókia udvarának rendbetételéhez nyújtott segítségért!
  • Október 8-án, két hét múlva lesz templomunk búcsúja. Boksay Péter atya lesz a szónok. A sekrestyében lehet feliratkozni a sütemények készítésére.

Pin It on Pinterest