• Ma azokat a házakat szentelem meg, amelyekben a házszentelés napján nem voltak otthon annak lakói.
  • Hétfőn 18-kor folytatódnak a bibliaórák a parókián.
  • Csütörtökön 17.30-kor Szent Liturgiát végzünk.
  • Szombaton, 9-órától Felsősimán szentelek házat.
  • Jövő vasárnap 14 órakor a parókián lesz az Egyházközségi Képviselőtestület évi rendes gyűlése, amelyen a 2017. évi zárszámadást és a 2018. évi költségvetést tárgyaljuk meg. Minden testületi tagot várunk!
  • Az Uniós Imahét január 29-én, hétfőhöz egy hétre, 17.30-kor kezdődik az evangélikus templomban, ahol én beszélek. Kedden a római katolikus templomban a református nagytiszteletű úr, szerdán nálunk az evangélikus esperes úr, csütörtökön az evangélikus templomban a római katolikus atya prédikál majd.
  • Az első halottak szombatja február 3-án lesz. Az öt említés díja 1000,-Ft. A sekrestyében lehet befizetni.

Pin It on Pinterest