• Ma 14 órakor a parókián lesz az Egyházközségi Képviselőtestület évi rendes gyűlése, amelyen a 2017. évi zárszámadást és a 2018. évi költségvetést tárgyaljuk meg. Minden testületi tagot várunk!
  • Hétfőn a bibliaóra elmarad, mert ekkor kezdődik az ökumenikus imahét településünkön. Hétfőn 17.30-kor az evangélikus templomban a reformátusok lesznek a házigazdák, és én prédikálok. Kedden a római katolikus templomban a református nagytiszteletű úr beszél, szerdán nálunk az evangélikus esperes úr hirdeti az igét, csütörtökön az evangélikus templomban a római katolikus atya prédikál.
  • Pénteken elsőpéntek. A szokott időben megyek a betegekhez, és a nyugdíjasokhoz bibliaórára. Ez a nap Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe is. 17.30-kor liturgiát végzünk miroválással és gyertyaszenteléssel.
  • Szombaton lesz az első halottak szombatja. 17.30-kor emlékezünk meg elhunytjainkról. A sekrestyében lehet jelentkezni. Az öt említés díja 1000,-Ft.

Pin It on Pinterest