A mai evangéliumi rész egy hétköznap Jézus életéből. Tanít, bűnöket bocsájt meg, gyógyít. Miért ebben a sorrendben? Jézus tetteinek sorrendje jelzi, hogy a keresztény ember akkor jár Jézus nyomában, ha nem az örömszerzéssel kezdi a tetteit – mert az a felszín formálása lenne csupán, hanem a bűn eltávolításával. A kereszténynek nem az öröm az ellensége, hanem a bűn. Akkor tud tartós örömet létrehozni, ha előtte stabil alapot épít.A nagyböjt úgy kezdődik, mint a házépítés. Az alapozással. Ha rossz az alap, az egész épület életveszélyes lehet. Keresztelő János is ezért kezdi azzal a tanítását, hogy „tartsatok bűnbánatot…” Jézus is azzal kezdi a béna gyógyítását, hogy „bocsánatot nyertek bűneid…” Csak ezután gyógyítja meg a testet is. Hol van a bűn gyökere? A szívben. Az 50. zsoltár ezért mondja:” Tiszta szívet teremts bennem ó Isten, és az igaz lelket újítsd meg benső részeimben…”

Júdást elsodorta a pénz és a harag. Nem vigyázott a szíve tisztaságára. Árulás lett belőle. Az ördög senkit sem ragad el hirtelen. Apró dolgokon keresztül éri el, és keríti hatalmába. 30 ezüst, harminc perc, másodperc előny a versenyben, az üzleti életben nagyobb haszon elérése… Ezekkel csábít el. Utána már megállni nagyon nehéz a lejtőn. Jézus – a bénán keresztül – üzeni: ha javítani akarsz magadon, a világodon; ha gyógyulni és gyógyítani szeretnél-, kezdd a bűnnel.

  1. Második lépés: tedd láthatóvá a hitedet! A bibliai történet azt írja:”hitük láttára Jézus így szólt a bénához…” Miből látható a hit? Az ima, a templom csak karbantartása a hitnek. Láthatóvá a tetteink teszik. A béna barátai tudják, hogy az igazi orvos – Jézus. Nem szaladgálnak fűhöz-fához. Egyenesen hozzá viszik barátjukat. Hisznek benne. Ha a hitünk vezeti a tetteinket, sok energiát, felesleges utat spórolunk meg mi is. Hatékonyabbá válik az életünk. A szentek életútja jó példa erre. A hit látható jele még életünkben a rend, a tisztaság, a békesség, a másikra való odafigyelés. Ezek is nagyböjtben megerősítendő jó tulajdonságok.

Az igazi hívő nem a „maga módján” hisz. nem magának való. Hitéből jut barátainak is.  Nem elégszik meg az öngyógyítással. A hit olyasvalami, amiről beszélni kell. Erőforrás. Tetőt bont Bátorrá tesz. ld. Pünkösd. Mer rombolni, mert ismeri az értékek sorrendjét, s tudja, hogy nagyobb értéket hoz létre általa. Nem csak szokásokból áll, hanem aktív mozgatója a szeretet. Föléje nő a az önzésnek és a lustaságnak.

III. Miután a bénát meggyógyította, Jézus azt mondja neki:” kelj föl és menj házadba.” A helyes böjt, a helyes hitélet nem eltávolít szeretteinktől, hanem segít hazatalálni. A szó lelki és vér szerinti értelmében egyaránt. A szenvedély, a bűn az, ami eltávolít szeretteinktől. A megerősödő hit, a gyónás, az áldozás, a keresztény közösség imája erősíti a házak alapjait.

Nekünk is szól, hogy menjünk haza, és amit láttunk, hallottunk, arról beszéljünk. A szerint éljünk. Ne átok, hanem áldás légy szeretteidnek. Menj! – ne légy tétlen. Tettekre teremtett az Isten. A böjt a helyes tettek felismerése, és gyakorlása. Ha sok a jóra rest, tétlen ember, akkor felbillen a világ, az élet egyensúlya. Menj! – vége a bénaságnak. A hited legyen életed lámpása.

A világító torony őréről olvastam, hogy megbetegedett. Unokája költözött hozzá, hogy ápolja. Nagyapja azt kérte tőle. „Ne csak engem gondozz, hanem a lámpát is. Mert ha kialszik, a hajók nekimennek a zátonynak, és sokan meghalnak.” A hit lámpását nekünk is gondoznunk kell, hogy világítson sokaknak az élet zátonyainál. Hogy megelőzzünk vele sok élettragédiát.

Menjünk haza, és tegyünk úgy, ahogyan a hordágyat vivő barátok tettek. Vigyük barátainkat, szeretteinket Krisztushoz. S ha mi magunk szorulunk segítségre, és meggyógyultunk, ne tévesszük el a hazafelé vezető utat.  A böjt minden napján törlesszük adósságunkat minden embernek, és rajtuk keresztül a Mindenség Orvosának!

Pin It on Pinterest