A mai ünnep előszobája a tegnapi nap: Lázár feltámasztása. Lázár Jézus barátja. Mindannyiunkat képvisel. Mind Krisztus barátai vagyunk. Azzal, hogy barátja sírjánál Jézus elsírja magát, azt üzeni, hogy őt is, minket is nagyon szeret. Ezek a könnyek jelzik annak a nagy-nagy szeretetnek az erejét, amely Lázárt, és vele együtt minket is képes, egyedül képes feltámasztani. Az élet hordozója érkezik másnap, virágvasárnap Jeruzsálembe. Nem illik hozzá semmi, ami erőszakot sugallana. A szelíd szamár hátán jön, gyermekek hangos örömétől kísérve. Az egész nagyhétre ez a szelídség a jellemző.

Már Lázár házában is szelíden szól Jézus: akit ti sirattok, az él. Semmi felsőbb stílus, nagyképűség vagy harsány dicsekvés. Csak szelíd szeretet. A vacsoránál Mária Magdolna kenethozó „pazarlására” is ez a válasza. Nem engedi, hogy az apostolok elzavarják vagy elítéljék. Júdás felháborodik: „Mire való ez a pazarlás?” Jézus önuralma csodálatos. Tudja, hogy mi van Júdás lelkében, és éppen ő beszél? Nem akarja gorombán leinteni. Inkább ad még egy esélyt neki. Olyat mond, amire mindenki megbékélne: „Temetésem napjára tette ezt.” Szeretetből, mivel érted, érte, mindenkiért adom oda az életem.

Micsoda szelídség ez! A szelíd ember jellemzője, hogy örül minden apró jelnek. nem keres harsány elismerést. A mindennapi örömöket megbecsüli. Semmi dicsekvés, önteltség vagy aggódás. Mindenért tud hálát adni. Mindent Isten ajándékaként él meg. Jézus is így van Lázár feltámasztásával. Meg tudom ezt én is tenni? Egészségemet, munkámat, egyedüllétemet, öreg koromat Isten ajándékaként örömmel, hálaadással fogadom? Meglátom életemben isten könnyekig figyelmes szeretetét? Lázár sírjánál Isten figyelmes, hatalmas szeretete csordul ki Jézus szeméből, amikor könnyezik.

Ezután vonul be Jézus Jeruzsálembe. Szamárháton, a szelíd állat hátán, az egyszerű emberek teherhordó állatára felülve. A ló inkább illik királyokhoz, hadvezérekhez. A szamárról lelóg a lábunk. Nem igazán lehet fegyvert viselni és használni rajta ülve. Kivéve egyfélét. Jézus ezt használja. A szeretetet. Nem használja ki a népszerűségűt. Biztosan 2/3-os többsége lenne a főtanácsban. Sok múlik azon a mi életünkben is, hogyan közeledünk másokhoz. A fölényes kérkedő szavak, a magabiztos megjelenés olyan, mintha harckocsival érkeznénk. A keresztény ember mintája krisztus. Szelíd, szerény, megbocsátó. ilyen emberré kell válnunk, hogy Jézust és az ő üzenetét hitelesen hordozzuk.

„Áldott, aki az Úr nevében jő! Hozsanna a magasságban!” Ruhák az úton, pálmaágak a kezekben. A szelíd, szerető Jézusban megérzik a velünk lévő Istent, és az egész tömeg kicsit gyermekké válik: felszabadultan ünnepel. Nincsenek fenntartásaik. Kérges, felnőtt szívük megbékél. „Nem hallod mit kiáltanak, Szólj nekik, hogy hallgassanak el” mondják az írástudók és farizeusok. „Ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak megszólalni”. A szeretetet nem lehet elnémítani. Nem lehet megölni, eltemetni. 2000 év történelme igazolja, hogy az Istennél mások az erőviszonyok. A földön az erősebb nyer, az égben a jó győz. A szeretet lapjával mindent meg lehet nyerni. Ld. Karácsony csodáját! Itt is ugyanaz a szelíd szeretet jelenik meg, mint a betlehemi jászolban. Ott a védtelen gyermek a mosolyával, itt az ártatlan áldozat a vérével hitelesíti az Isten szeretetét. Sem ott, sem itt nincs kizárva senki a találkozás öröméből. A bölcs, a pásztor, az angyal a puszta együtt örvendezik Krisztus születésekor. Itt pedig a gyermek és a felnőtt, a szamár és a pálmafa egyaránt részt vállal az ő ünneplésében.

Isten ma sem zár ki senkit az üdvösségből. Aki akkor nem állt be az örvendezők sorába. a főpapok, írástudók és farizeusok – azok magukat zárták ki az örömből. A barkaág, amit ma hazaviszünk – kettős jelkép: jelzi Isten szelídségét, és jelzi a mi lelkületünket is, akik követői vagyunk. ám annak is jele a barkaág, hogy Jézus követőit üldözték. Lázárt is meg akarták ölni. Jézus mai követőivel sincs ez másképp. Ma is sok a vértanú. A szó test szerinti és lelki értelmében egyaránt. de a szelíd szeretet – bár nem látványos, de mindig győzedelmeskedik. Ennek a hitét visszük ma haza a barkaággal együtt. És egy erőszakos világban ennek kell, hogy a hírnökei legyünk.

Pin It on Pinterest