Két kulcsmondata van a történetnek. Az első: „Ki vétkezett – ő vagy a szülei?” A betegség, a korabeli zsidó gondolkodásban valamilyen rejtett vagy nyilvános bűn büntetése. Esetleg az ősök bűnét bünteti az Isten a fiakon, ezért született pl. vakon ez a fiatalember. Jézus válasza: rossz az Istenről alkotott képetek. Nem Isten csapása ez. Isten nem kézi vezérléssel igazgatja a világot. Az ember szabadsága és a test mulandósága a válasz a betegségre.

A szabadsággal élni is lehet és visszaélni is. Ez a világ a szeretet szabadságára lett teremtve. Amikor nem a szeretet irányít, akkor felborul az egyensúly. Így születik a bűn és annak nyomán a betegségek nagy része is. Pl. a szenvedélyek, az étel, az ital vagy a test helytelen, mértéktelen, eltúlzott szeretetéből adódnak. Következményük: egyre gyengülő szervezet, egyre gyengébb akarat, egyre gyengülő szeretetkapcsolatok.

Ilyenkor az ártatlan is sérül. Mások bűne a mi életünket is nehezíti. A bűn nem magánügy, mint ahogyan a jótett sem. Ld. Környezetszennyezés, élelmiszerpótlékok, a természeti törvények megsértése, a teremtett világ egyensúlyának felborítása nemzedékek életét teszi fájdalmassá. Egy USA kutatóintézetből eltűnt néhány dkg. Plutónium. Nem tudták ki tette. Néhány hét múlva megbetegedett egyik munkatárs. Kiderült, hogy eladta az aranynál is értékesebb hasadóanyagot. De amíg a vevő nem jött, az ágya alatt tárolta. Nem volt jó a védelem. Halálos fertőzést kapott. Gazdag lett és halott.

Van amikor nem mások, nem is én vagyok a hibás egy-egy betegségért, hanem a mulandó test kopik, a szervezet elfárad. Ilyenkor a betegséggel tanítani akar az Isten az élet értékére, a szeretet fontosságára. Kórházlelkészként sokszor láttam, mennyire megváltozik a fontossági sorrend egy komolyabb betegség hatására.

Páli Szent Vince mondta rendtársainak, hogy: „Ha reggeli imádat egy beteg miatt félbe kell szakítanod, ne legyen lelkifurdalásod. Istenért hagytad ott az Istent.” Ezzel a lelkülettel szerette Jézus is a betegeket. A sár, a víz csak eszköz. Bevezetése a szentségeknek. Tedd hozzá a magad részét, munkádat, hitedet a gyógyuláshoz, de tudd, hogy az valójában az Isten műve.

A történet második kulcsmondata: „Hiszel-e az Emberfiában? Ki az Uram, hogy higgyek benne?” Hiszel –e, A hit látás. Az egészség akkor hasznos, ha helyesen látjuk az életet, a dolgok rendjét. A szeretettel együtt a hit teszi értelmessé a munkát és a szenvedést. Az élet perzsaszőnyeg. Mi látjuk a fonák oldalát. Sok-sok csomó kusza gubancát. De aki hittel néz, átlát arra az oldalra, amelyet az Isten is lát. Megérti az események értelmét, látja a színek harmóniáját. Hit nélkül, Isten nélkül káosz van az életben. Összetörjük magunkat, mint a botladozó vak, akinek nincs segítsége.

Hittel az események mögött az Isten látva, kitartóbbá válunk. 1457. cassiai kolostor. Télen piros rózsa nyílik. A ravatalon egy apáca. Koporsójára teszik a virágot, mert őt illeti a csoda. Az ő élete is az volt. 18 évig türelemmel viselte durva férje veréseit. Minden rosszra jóval felelt. Évente 3X40 napot böjtölt nagyon szigorúan, hogy az Isten adjon neki erőt, férjének változást. Megélte. Házasságuk utolsó három évét békében, szeretetben töltötték. Férje halála után kolostorba vonult. Szent Rita ez a szent, a lehetetlenségek szentje. Erre tesz képessé a hit mindnyájunkat. Az emberileg lehetetlen dolgokra is.

Folyamatos figyelmet igényel. Mint a hajóskapitányé, aki – századfordulós utazó meséli -, még beszélgetésük közben is fél szemmel az iránytűt nézte, nehogy felesleges kitérőt tegyenek. A történelem során az emberiség vezetői gyakran elfeledték nézni az Isteni iránytűt, nem hittel hozták döntéseiket. Így születtek fertőző tévtanok, alakultak ki gonosz szokások, lettek zsarnokká uralkodók, agresszívvé rendszerek, hamissá próféták, vált uralkodóvá a pénz – a szeretet és az Isten helyett.

Ez a folyamatos hit-karbantartás hiányzik a farizeusoknál. Megszokásból hisznek. Már nem az Isten a fontos, hanem ők, maguk. Élő hit nélkül szokásaik üres szokások, szeretet nélkül a meggyógyult embert kidobják. Pedig általa Isten alkalmat akart nekik adni arra, hogy felismerjék Jézusban az Isten Fiát. Gyorsan változó világ – gyorsan alkalmazkodó hitet igényel. Ha azt látjuk, hogy fiaink, unokáink nem követik keresztény életünket, akkor frissítsük fel hitünket. Szokásaink mögé vigyünk szeretetet, élő hitet.

A rendszerváltás után nagyon sok jegyespár jött úgy esküvőre, hogy meg sem voltak keresztelve. Arra a kérdésre, hogy miért szeretnének egyházi esküvőt, ezt válaszolták: Sokat küszködtünk, sokszor sérültünk lelkileg is testileg is, mert nem volt igazi értékrendszerünk. Szeretnénk, ha gyermekünk már pici korától kezdve megkapná az értékek helyes rendjét.

A vak – látni akar. Amikor lát – hinni szeretne. Amikor hisz – továbbadja az örömét. Teste-lelke meggyógyult. Tégy Te is hasonlóképpen. Akarj egészséges lenni testileg, lelkileg, és merj, tudj erről beszélni mindenkinek!

Pin It on Pinterest