A nagyböjti szent idő a katekumenek, a keresztelésre készülők oktatásának az ideje volt. Ilyenkor a legfontosabb tanításokat vették sorra a prédikációban is az ősegyházban. Tegyünk most mi is így, és ebben a nagyböjtben vasárnaponként gondolkodjunk el azon az imán, amelyet az Úr tanított nekünk, a Miatyánkon.

Nem könnyű ma imádkozni. Sok negatív hatás ér minket. Felgyorsult az élet. Azonnal és mindenütt tudunk kapcsolatot teremteni társainkkal. Ha nincs internetkapcsolat 5 másodpercig, már idegesek lesznek az emberek – olvastam egy felmérésben. Az automatizált világban az Istent is sokan automatának nézik. Bedobom az imát, és elvárom, hogy azonnal teljesüljenek a kéréseim. Az Úr imája megtanít jól imádkozni.

Az ima híd Isten és ember között. Egyensúlyt tart a világban a jó és a rossz között. Olyan, mint a tőkesúly a hajóban: nem enged felborulni lelkileg. Ha meggyengül az ima, felborul az egyensúly. Egy új szintjét hozza el a megismerésnek: a belső megismerést, mely a dolgok lényegét mutatja meg. Az esztelen gazdag gondolkodásánál ismerhetjük meg ennek a belső megismerésnek a más voltát. A gazdag emberi szempontból logikusan, okosan gondolkodik. Nagyobb csűrök, évekig elég a termény. Mégis Isten üzeni: Esztelen vagy. Az örök jövőre, a halálra és az örök életre nem gondoltál. A hit a lényeget mutatja meg.

Aranyszájú Szent János írja, hogy ”Legyen órája az imának”. Készüljünk rá. Legyen helye: ikon, mécses, kis szertartás. Ilyenkor légy angyal, írja a szent. Imáddal harmóniát viszel a világ életébe. A sajátodba is. A világot az ima tartja fenn. Ha az ima elgyengül, a világ elpusztul. Vannak szerzetesközösségek, amelyek csak az imának élnek, hogy egyensúlyban tartsák a világot. „Kis fohászom szétárad a világ minden pontjára – írja Sztudita Szent Dénes.” Először a lélek mélyén fakad. Időre van szüksége, hogy a felszínre érjen. Ezért nincs vége az imának akkor, amikor a szavak elhangzanak. Kinyitja a múltat és a jövőt, nyitottá tesz kicsi és nagy felé egyaránt.

Mi Atyánk… A megszólítás az ima váltóinak a beállítása. Meghatározza az irányt és a lelkületet. Atyánk az Isten. Ecce Homo – Munkácsy egyik képének ez a címe. A szenvedő Krisztust ábrázolja. Jobb lenne inkább azt a címet adni ennek a képnek, hogy: Ecce Pater! Íme az Atya, aki úgy szereti a világot, az embert, hogy egyszülött fiát adja érte. Nem a világ csendőre, nem kényúr. Megszűnt a parancsuralmi rendszer. A Miatyánk előnkbe jön. Ő a tékozló fiú apja. Elenged, nem bilincsben tart, és visszafogad, ha őszintén bánjuk a rosszat. Ellentétes volt minden pogány és zsidó Isten- képpel az Atyáról Krisztus által felvázolt szerető, megbocsátó kép.

Van Atyánk = hatalmas üzenete van ennek a ténynek. Nélküle árvák lennénk. Nem lenne otthonunk, testvérünk, hisz az Atya léte ennek az alapja. Végtelen magány lenne az örök élet. Van Atyánk itt és odaát is. Az ő léte a biztosíték arra, hogy a földi sebek beforrjanak. Ő a Fiában már megtapasztalhatóan átölelt minket. Nem vagyunk egyedül.

A Mi Atyánk ő. Vannak testvéreink. A MI – szócska jelzi, hogy Isten nem sajátítható ki. Nem csak az enyém! A hit mindig egyetemes. Ez az ima nem egoista, önző fohász. Nem lehetne őt így nevezni, ha ő maga meg nem engedné ezt. Ha Atyánknak hívjuk Istent, az tesz alkalmassá minket világát gondozni, vonásait felölteni, a tőle kapott ételt enni. Ez a megszólítás a mennybe emel. Vedd észre, – ott is van hazád, ott is otthon leszel. A mi – több mint az Én. Csak azé az Isten, akiben egyetértés van. Aki közösségben él a másik emberrel. Aki sohasem imádkozik csak saját magáért. Testvéri szeretetet ébreszt ez a szó – családban élünk. Ebben az imában az egyház imádkozik velünk. Az élet nem magánügy. Feladat: felelősek vagyunk egymásért. A Mi szó elindít egymás felé.

Aki a mennyekben vagy…A menny említése – felemeli a fejünket. Átutazóban vagyunk az örök haza felé. Úgy építsünk itt, hogy otthon legyünk az égben. Atyánk törvényei nem a földben, hanem az égben gyökereznek. Ezért nem függnek földi divatoktól, rendszerektől. Ezért időtállók. Ez a szó felemeli a fejünket, hogy irányt ne tévesszünk. Ez a szentek derűjének a titka. Tudom, hogy Van Atyánk, aki Velünk van, Értünk van… Ez az ima összeköti a két világot: az égit és a földit. Ez az ima az útlevelünk Isten Országába.

Pin It on Pinterest