Ez az ünnep nem bibliai eredetű, hanem történelmi. Két esemény nyomán alkottak ünnepet Mária oltalmazó szeretetének. 903-ban pestisjárvány volt Konstantinápolyban. Szent András püspök és a hívek állandó imája hozta meg a gyógyulást, amelyet az Istenszülő megjelenése és védőleplének a város fölé való terítése előzött meg egy látomásban. A másik esemény 911-ben történt. A várost ostromló szaracénok ellen oltalmazta meg az Istenszülő a várost közbenjárásával.

Milyen ez az oltalom? Nem egy búra, amely alá odaállunk, és karba tett kézzel várjuk a védelmet. Ami megoltalmaz bennünket: ha megtanuljuk Mária lelkületét. „Legyen nekem a te igéd szerint!-mondja az angyalnak” Összehangolni Isten és a mi akaratunkat. Ehhez rendszeresen meg kell állni. Evangélium: Márta sürög-forog, Mária leül Jézus lábához, és rá figyel. Amikor Márta fel akarja állíttatni, akkor Jézus azt mondja neki: van fontosabb a keleten mindent megelőző vendégszeretetnél: Az Isten szeretete. Most állj meg. Ülj le az Úr lábához. Csak rá figyelj. Ne magszokásból élj. Merd átrendezni a fontossági sorrendet. Engedd, hogy Krisztus új programot írjon, csak Neked. Használd az örök élet iránytűjét, a bibliát, Krisztus térképét, az egyházat. Élj a szentségekkel, melyek segítenek ebben a nagy utazásban.

A tatárjárás előtt egy olasz utazó írta a magyarokról:” Ez a nép sokat dolgozik, de védelmével nem törődik.” Újkori népvándorlásban élünk. A tatároknál is kegyetlenebb eszmék pusztítanak. Ma is sokat dolgozunk. Fontos, hogy törődjünk a védelmünkkel is. A lelki védelemmel. Alapvető értékek borulnak fel. Történet: kislány örömmel újságolja tanítójának: anyukám beteg! És mi ebben a jó? – kérdi a pedagógus. Otthon van, ráér, van ideje meghallgatni, velem foglalkozni. Nagy baj van akkor, amikor az anyának betegnek kell lennie ahhoz, hogy gyermekével foglalkozzék!

Oltalom = segítség, védelem, bölcs útmutatás. Nem annyira külső cselekedet, hanem együttműködés. Két ember összhangja. Itt az Istenszülőé és a miénk. Az imában közelebb lépünk hozzá, ő pedig lényének sugárzásával felemel,, felhevít, hogy jobban tudjuk venni az Isten segítő szeretetét. Olyan az Istenszülő oltalma, mint a szülői házé. Hazamegyünk, felidéződnek a régi emlékek. Beszélgetünk és egyszerre csak működni kezdenek a ház szabályai. S amikor elmegyünk a házból, akkor is újra ezekhez a szabályokhoz igazítjuk magunkat.

Oltalom = az eredeti harmónia újraépítése. Hazamegyek, és Anyám segít, hogy megértsem Atyámat. Segít, hogy újra az apai ház rendjéhez tudjak igazodni. Felborult értékrendemet ismét a régihez igazítsam. Oltalom = elmondhatom gondom és örömöm, hibám és gonoszságom is. A szülői házban van megbocsátás. A fiuk vagyok akkor is, ha vétkeztem. Testvérekre lelek, akik kísérőim lesznek. Erről beszél a templom, a közös ima, ez az ünnep, az ikonok, a mellettem imádkozók.

Egy olyan korban élünk, amely a lázadó kamaszhoz hasonlóan, – akinek szülei szép szobát építenek ki a tetőtérben meglepetésként keserves munkával szülinapjára, de ő kidobálja a bútorokat, hogy egy szivacson aludjon, és kupi vegye körül – kidobáljuk a századok építette bútorokat, értékeket. S amikor a nagy szabadságtól a legnagyobb értékeink, testi, lelki egészségünk tönkremegy, szépen lassan visszavisszük az eredetit, a kipróbáltat, a szülők szerint is jót.

Mi az, ami az Istenszülő közelében sugárzik mindenkire? Az, ahogyan az angyal köszöntésekor fogadja az Isteni akaratot. Legyen nekem a te igéd szerint – mondja. Nincs akadékoskodás, nincs kétségbeesés – pedig lehetne. Ahogyan teljesíti az isteni akaratot. Csendben, tisztességgel, akkor is, amikor még a vőlegénye is hamis váddal elkergetni készül. Ahogyan Krisztusra épít – ld. Kánai menyegző: Tegyétek, amit mond! Ő is így cselekszik. Ahogyan a kereszt alatt is csendben áll, és a feltámadás örömében sem dicsekszik. Ahogyan örül a mennybemenetelnek és nincs benne bizonytalanság.

Ez mind az a lelkület, amelyet – ha közelebb megyünk az Istenszülőhöz – meglátunk benne és megtanulunk tőle. És innentől kezdve minden felismert jó, megoltalmaz minket a rossztól. Hatalmas erő tehát az Istenszülő oltalma, az anyai ház békessége, a vele együtt töltött idő. Mert megszelídít, megőriz. Megtanít a legfontosabbra: ne magunkra építsünk, hisz nem magunktól vagyunk valakik, hanem minden jónak adományozójára, az Istenre.

Ezen az ünnepen, menjünk haza lelki anyánk házába. Tanuljuk meg tőle újra az igaz szót, a tiszta szót, a lelki anyanyelvet, melyre ő tud igazán megtanítani bennünket. Nagyon durva és hazug korunk szókincse, stílusa. Ha nem figyelünk, ha nem vigyázunk, akaratlanul is átvesszük. A szeretet légkörét megint csak minden nap Tőle kell tanulnunk. Mert ha nem vigyázunk rá tudatosan, a nagy rohanásban lefutunk a lelkünk mellett.

Ő az, aki az anya-szentegyház szeretetére és értékeire is figyelmeztet minket. A közösség, és a szokások megtartó erejére. Aggeus próféta írja: építs templomot, és Isten gazdaggá tesz. Töltsd meg minden héten, és megtalálod lelked békességét. Töltsük meg minden héten az anyaszentegyház templomát, és testvérünk, otthonunk, családunk, békességünk és gazdagságunk is meglesz.

Pin It on Pinterest