Evangélium: Mt 9,27-35. Szerző: ft. Anthony M. ConiarisKét vak így kiáltott Jézushoz: „Dávid fia, könyörülj rajtunk!” Jézus megkérdezte: „Hiszitek, hogy meg tudom tenni?” „Igen, Uram!” – felelték. Akkor megérintette szemeiket és meggyógyította. „Hiszitek-e, hogy meg tudom tenni?”

Megteheti? Ő, aki azt mondta: „Minden hatalom nekem adatott a mennyben és a földön”? Megteheti? Ő aki azt mondta: „Nem gondoljátok, hogy ha megkérem Atyámat, húszezer légió angyalt küld nekem?” Megteheti vajon? Aki kijelentette: „Én vagyok a feltámadás és az élet; aki hisz bennem, ha meghal is, élni fog”? Ő megteheti vajon? Aki a semmiből teremtette a világegyetemet, aki az atomba erőt helyezett el, aki betegeket gyógyított és halottakat támasztott fel? Képes Ő rá? Aki Jóbtól azt kérdezte:”Hol voltál te, amikor a földet teremtettem?” Vajon Ő képes rá?


Az emberek mindenféle erőt latba vetnek, hogy mentsék magukat: fehér erőket, fekete mágiát, a víz, a levegő, a növények erejét, politikai erőket. De mindegyik megbukik, és csak egy marad: Isten ereje. „Krisztus, Isten ereje és Isten bölcsessége” – mondja Szent Pál apostol. Hiszitek, hogy megtehetem? Igen, Uram! Kérdezzünk meg egy volt alkoholistát vagy drogfüggot, hogyan szabadult meg borzasztó függőségétől, és azt fogja mondani: „Nem én, hanem Krisztus bennem! Az Ő ereje nélkül még mindig rab lennék”. Hiszitek, hogy megtehetem? Igen, Uram!


Amikor az életed merő kudarc, Krisztus nem jön hozzám, hogy mondja: „Még egyszer meg kell próbálnod! Többet kell tennned, mint az előzőkben!” Ebben nincs semmi jó hír; ez csak kétségbeeséshez vezetne. Jézus, amikor ilyen helyzetben hozzám jön, azt mondja: „Közeledj Istenhez, és Ő megvalósítja helyetted! Közeledj hozzám, és az én erőm a tied lesz”. Hiszed-e, hogy megtehetem? Igen, Uram! Egy édesapa tragikus balesetben elveszítette egyetlen fiát. Az egész világ összeomlott számára. Később ezt vallotta: „Három út állt előttem: az összeomlás, az ital vagy Krisztus. Krisztust választottam, és tőle kaptam erőt”. Hiszitek, hogy megtehetem? Igen, Uram!


Gert Behanna a „The Late Liz”-ből megjárta az alkoholizmus poklát. Többször öngyilkosságot kísérelt meg. Végül pszichiáterhez küldték. Amikor kijött ennek rendelőjéből, azon vette észre magát, hogy egy nevet suttogott, amelyet azelőtt csak káromkodásokban használt: „Nincs szükségem pszichiáterre. Istenre van szükségem”. Azon az estén térdre borult az ágya mellett és imádkozott: „Óh, Istenem, ha te mindenütt jelen vagy, remélem segítesz nekem, mert minden kétséget kizáróan erre van szükségem”. Húsz perc múlva minden megváltozott – mondta később. Krisztus ereje jött be az ő életébe és azóta teljesen új ember lett. Hiszitek, hogy megtehetem? Igen, Uram!


Hallgassuk meg egy másik keresztény tanúságtételét is: „Mindig tudtam, hogy Jézusra szükségem van, de mostanáig nem tudtam, hogy ő magában elég”. Ő magában elég. Ő az, aki valóban képes! Krisztus ereje mindenki számára rendelkezésre áll, aki hisz benne, aki szétdarabolódott, üres életét az ő kegyelmére bízza. Jézus nem azt mondta apostolainak: „Menjetek a világba és járjatok szerencsével”, Ő azt mondta: „Menjetek… én biztosítlak benneteket – én veletek vagyok mindennap a világ végezetéig. Soha, de soha nem foglak benneteket kiábrándítani vagy elhagyni”. Ebben az élő Krisztussal való élő, személyes kapcsolatban rejlik a győzelem ereje. Sokunknak az a problémája, hogy nem számítunk erre az erőre, amit Krisztustól kapunk. Nem hiszünk igazán benne, ezért nem is kapjuk meg. Más erőket keresünk, amelyek aztán mindig kiábrándítanak.

A vakok Jézushoz jöttek vakságukkal. Ő megérintette őket. Meggyógyultak. Mi is ma forduljunk hozzá gyengeségeinkkel, bűneinkkel, problémáinkkal és vakságunkkal. Úgyanúgy, mint a vakok, mondhatjuk mi is: „Dávid fia, könyörülj rajtunk!” Ő pedig megkérdezi tőlünk: „Hiszitek, hogy meg tudom tenni?” A mi válaszunk pedig ez lesz: Igen, Uram! Ő pedig megtölt minket azzal a belső erővel, amely sokkal több, mint amit valaha is elképzeltünk. „Soha még ilyet nem láttunk Izraelben”. Semmi sem hasonlítható az életben ahhoz a tapasztalathoz, amikor az Ő jelenléte és ereje eltölt minket.

Mindennap egyre többször szembesülünk a minket fenyegető energiaválsággal. Az áramszünetek egyre gyakoribbak. Azonban mindazok számára, akik őszintén hisznek Jézusban, és életüket rá és a Szentlélekre bízzák, sohasem lesz energia szünetük. Az erő, amire támaszkodhatunk sokkal nagyobb, mint az előttünk álló feladatok.
Hallgassuk Szent Pál személyes tapasztalatát: „Az én Istenem – gazdagsága szerint – dicsőségében ellát majd benneteket Jézus Krisztus által mindennel, amire szükségetek van” (Fil 4,19). Hiszitek, hogy meg tudom tenni? Igen, Uram!

Pin It on Pinterest