Újévi gondolatok

Halálra rémült kisegér fut be a csodatévő remete barlangjába. Mi a baj kisegér? – kérdi a remete. Üldöz a macska. Hogyan tudok neked segíteni? Változtass át macskává – kéri az egérke. A remete megteszi. Kisétál a barlangból. A másik macska közönyösen nézi, nem üldözi. Mégis visszafordul. Mi a baj egérke, Még mindig félek. Változtass át kérlek kutyává. Megtörténik. Az egérke kutya formában kirohan a barlangból. A macska ijedtében felszalad a fára. Mégis visszafordul a kutyává lett egér. Még így is félek-, mondja a remetének. Kérlek, változtass át oroszlánná. Amint az oroszlán bömbölve kirohan, a macska félelmében a legmagasabb fa tetejére mászik fel. Mégis visszatér az egérke. Hiába lettem oroszlán, még így is félek a macskától. A remete elmosolyodik. Hiába változtatlak külsőleg erőssé, ha a szíved egy kis egér szíve marad.

Az Új Esztendőtől – mint új külsőtől – sokan várnak csodát. Új iskola, Új munkahely, Új kapcsolatok… Önmagukban a külső változások nem oldanak meg problémákat. A változás belül, a szívben kezdődik. Értékrendünknek, életformánknak kell megváltoznia ahhoz, hogy a külső változások hatékonyak legyenek. A nagy fogadalmak jók, de nem hatékonyak, ha nincs több időnk az Új Esztendőben imára, csöndre, Istenre, lelkiismeret vizsgálatra. Ha nem keresünk imádkozó, hívő közösséget, amely irányban tart és erőt ad a nehézségekben.

A Szentírás az okos emberről azt tanítja, hogy sziklára épít. A ma ünnepelt Szent Bazil is erre ad példát. Kívül egyszerű, szerény, törékeny, belül azonban erős és gazdag lelkiekben. Krisztusra építette életét, és jöhettek az élet és a történelem viharai, életének háza erősen állt. A 23. Zsoltárban Dávid király írja. „Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm… elvezet oda, ahol megvan minden, ami az életemhez szükséges. Szent Bazil csak kevés évet élt, mégis maradandót alkotott. Nem az évek száma, nem a vagyon, vagy a hatalom határozza meg egy ember értékét, hanem az, hogy kire, és miből építette életét.

A ma ünnepelt harmadik esemény Jézus Krisztus körülmetélése, névadása. Aláveti magát a mózesi törvénynek, népe hagyományának. Vállalja nemzeti, vallási hovatartozását. Belegyökerezik egy népbe, egy vallási közösségbe. Egyfajta útmutatás ez mindannyiunk számára az esztendő kezdetén. Ha Jézus Krisztus nem ugorja át a növekedés időszakát az emberi és a vallási életben, hanem betartja annak történelmi és emberi állomásait, akkor erre nekünk is szükségünk van. Erős nemzeti közösség, a haza, a nemzet, az anyanyelv ismerete és szeretete nélkül gyökértelenül állunk ebben a világban. Erős vallási ismeretek és közösségbe tartozás nélkül gyökértelenek leszünk az örök élet felé való növekedésben is.

Ebben az új Esztendőben mindkettőhöz adjon erőt és bölcsességet a Mindeneket bölcsen rendező egyetlen teremtő. Nekünk, magyaroknak különösen jó a helyzetünk, mert amikor év végén és az újév kezdetén elénekeljük a himnuszunkat, akkor nem csak hazánkhoz, nemzetünkhöz való tartozásunk mellett teszünk hitet, hanem Istenünkbe vetett hitünket is megvalljuk, hiszen ez a himnusz egyúttal imádság is. Istenbe vetett hittel legyünk emberek, magyarok, görög katolikusok, férjek és feleségek, gyermekek és nagyszülők, munkatársak és szomszédok ez Új esztendőben is!

Pin It on Pinterest