Kálmánházi Görögkatolikus Egyházközség

Legfrissebb híreink

Vasárnapi gondolatok

HIRDETÉS 2019. 08. 04.  

Ma 15-kor rózsafűzért végzünk, utána Vecsernye kezdődik. Kedden, augusztus 6-án, Úrszínváltozás ünnepén 17.30-kor Szent Liturgiát végzünk, miroválással. Pénteken a liturgia elmarad. Jövő vasárnap 9.30-kor keresztelés lesz. Augusztus 18-án lesz a Nagyboldogasszonyi...

HIRDETÉS 2019. 06. 30.  

Antal új szentelt áldozópapért imádkozunk. Pénteken elsőpéntek. 7-kor lesz liturgia, 8-tól megyek a betegekhez. A bibliaórák nyáron szünetelnek a nyugdíjasklubban is. A mai perselyt a Szentatya szándékára küldjük el. Ezek az un. „Péterfillérek”, amelyből a pápa a...

HIRDETÉS 2019. 06. 23.  

Hétfőn, Keresztelő Szent János próféta születésének ünnepén 17.30-kor végzünk Liturgiát. Kedden 17-kor kerületi esperesi látogatás lesz, melyen a képviselőtestület itthon lévő tagjait várjuk. Pénteken nem lesz Liturgia. Szombaton, Péter és Pál apostolok ünnepén...

HIRDETÉS 2019. 06. 16.  

Köszönet a családi napon segítőknek a közreműködésükért! Akinek a tálcája itt maradt, a sekrestyében megtalálja. Köszönet és hála az iskolaévért Isten után a tanároknak, munkatársaknak, diákoknak, szülőknek! Péntek helyett szerdán 17.30-kor végzünk Liturgiát. Jövő...

HIRDETÉS 2019. 06. 02.  

A liturgia után a szülői áldás és a gyermekek szavalata következik. A szülők mindenkit meghívnak egy szelet sütire, egy pohár üdítőre. Délután 15-kor Rózsafűzér, utána Vecsernye kezdődik. Pénteken elsőpéntek. 7.30-kor liturgia, utána megyek a betegekhez. 11-kor...

HIRDETÉS 2019. 05. 19.  

A mai gyűjtést a papnevelésre küldjük el. Köszönjük az adományokat! A liturgia után Markovics Lóránt keresztelését végezzük. Szerdán és pénteken 17.30-kor Parakliszt végzünk. Köszönet a kereszt körüli virágok ültetéséért, gondozásáért! Szombaton Metropóliai Családi...

HIRDETÉS 2019. 05. 05.  

Most az édesanyákat köszöntjük. Szerdán, 17.30-kor Petromán Sándor testvérünkért végzünk Liturgiát és utána a virrasztás szertartását. Pénteken 17.30-kor Parakliszt végzünk, utána pedig Liturgia lesz. Két hét múlva, május 19-én a papnevelésre gyűjtünk majd. Egy...

HIRDETÉS 2019. 04. 28.

Most búzaszentelés lesz. Szerdán, május elsején 17.30-kor parakliszt végzünk, utána pedig Liturgia lesz. Pénteken a bibliaóra és a betegellátás elmarad, mert nem leszek itthon. Jövő vasárnap, a Liturgia végén az édesanyákat köszöntik a...

HIRDETÉS 2019. 04. 21.  

Most pászkaszentelést végzünk. Holnap 10-kor Szent Liturgia lesz körmenettel, miroválással. Kedden, Szent György nagyvértanú ünnepén 17.30-kor végezzük a Liturgiát a Markovics család elhunytjaiért. A ránk következő hét „fényes hét”. Nincs böjt. Ez az öröm, az ünneplés...

Nagyheti és húsvéti szertartási rend

Nagypéntek – szigorú böjt 15.00 – Közös keresztút a római katolikussokkal 16.00 – Sírba tételi Vecsernye körmenettel   Nagyszombat 20.00 – Feltámadási szertartás gyertyás körmenettel   Húsvétvasárnap 10.00 – Szent Liturgia pászkaszenteléssel   Húsvét...

Pünkösd után 3. vasárnap. Mt. 6,22-33.- Ne aggódjatok…

Az evangélium a gondviselésben való bizalomról szól. A mai ember fél. „Fortélyos félelem igazgat, és nincs remény…” Az egyház feladata, hogy egy reményvesztett korban beszéljen az örök élet reményéről. Ezt teszi a szentatya. Amikor a pápa egy enciklikát kiad, akkor...

Pünkösd után 2. vasárnap: Hivatás (Mt 4, 18-23.)

Jézus hív. Kiket? Nem tudósokat, nem tökéleteseket. Gyarló, botladozó embereket. A tagadó Pétert, az áruló Júdást, a kételkedő Tamást. Így még jobban látszik az alapigazság: Törékeny cserépedények vagyunk. Isten ereje a gyengeségben válik nyilvánvalóvá. Minden...

Pünkösd után 1. vasárnap: Mindenszentek vasárnapja

A pünkösd utáni első vasárnapon a görögkatolikus egyház mindenszentek vasárnapját ünnepli, melynek hagyománya a IV. századik nyúlik vissza. Húsvétot és pünkösdöt, az emberiség megváltását és megszentelését a két legfontosabb eseményének tekinti az egyház, mely minden...

Pünkösd

Mi a legszembetűnőbb változás az apostolok viselkedésében pünkösd után? Jézus bezárt ajtókat talál, amikor feltámadása után keresi őket. A Szentlélek is bezárt ajtón át érkezik az apostolokhoz. Ám leszállása után már kinyílnak az ajtók. Ekkor már ki mernek állni...

Húsvét után 5. vasárnap. A szamariai asszony 

A városi ember elmegy a szentéletű atyához: Atyám! A városban, a családban nem lehet erényesen élni. Ott fogom hagyni a családomat, és kijövök én is a pusztába, hogy üdvözülhessek! – Nem fiam – válaszolja az atya. A hely nem üdvözít, de nem is visz a kárhozatba. A...

Húsvét után 3. vasárnap: a kenethozó asszonyok

Ha keresztény nőnapnak kellene a liturgikus évben helyet keresni, alighanem ezt a vasárnapot választanám. A nők ma is, Jézus korában is, másként viselkedtek halottjaikkal, mint a férfiak. Mi könnyebben napirendre térünk a halál felett. A nők nagyobb áldozatra képesek...

Tamás vasárnap

Feltámadt Krisztus! Tamás apostol válasza erre: Hacsak nem látom, nem hiszem! Tamás kishitű. Bennünk is van ebből a gyengeségből. Nézzük meg, hogyan lehet úrrá lenni fölötte. Alapállás: Tamás apostol nem hitetlen, még ha így is hívjuk. Inkább elkedvetlenedett. Látta...

Húsvét

Feltámadt Krisztus! – Annyiszor elmondtuk már, hogy nem is igazán érezzük ennek a mondatnak és eseménynek a hatalmas súlyát. Mert ha nem támadt volna fel, hiába való lenne a hit, az élet. De mivel feltámadt, érdemes élni, szeretni, szenvedni, mert Krisztussal minden a...

Nagypéntek: a kereszt.

Amerikai közmondás: „Hosszú az út a pohártól az ajakig!” Ki gondolná, hogy ez mennyire igaz lehet. A legrövidebb utat is hosszúvá teheti a szenvedés. Krisztus is csak ötszáz métert vitte a keresztjét. Hosszúvá tette mégis ezt az utat a megostorozás, a vérveszteség, a...

Pin It on Pinterest