Kálmánházi Görögkatolikus Egyházközség

Legfrissebb híreink

Vasárnapi gondolatok

Nagyheti szertartási rend

Nagyhétfő, nagykedd, nagyszerda: 17.30 – Előre megszentelt áldozatú liturgia Nagycsütörtök: 8.00 – Szent Liturgia – nincs közvetítés 17.30 – Kínszenvedési evangéliumok Nagypéntek – szigorú böjt: 8.00 – Királyi imaórák – nincs közvetítés 15.00 – Sírba tételi Vecsernye...

HIRDETÉS 2020. 03. 29.

Egész héten 17.30-kor szertartást végzünk a templomban, melyekbe facebookon keresztül bárki bekapcsolódhat otthon is, a Kálmánházi Görögkatolikus Liturgia csoporthoz csatlakozva. Szécsi Norbert segítségével működik ez az élő közvetítés. Ezúton is köszönjük...

HIRDETÉS 2020. 03. 22.

• Egész héten 17.30-kor Szent Liturgiát, vagy Előszentelt Áldozatú Liturgiát végzek a templomban. 17 órától 18.30-ig minden nap nyitva lesz a templom. Püspök atya, Magyarország Kormánya rendelkezése alapján a következő határozatot hozta: • A papjaink és híveink iránt...

HIRDETÉS 2020. 03. 08.

• Most Szent Efrém imáját imádkozzuk. A böjtben minden nap mondjuk el! • Hétfőn 18-kor Bibliaóra kezdődik a parókián. • Pénteken 17.30-kor Előszenteltek Liturgiája lesz. • Szombaton lesz a harmadik halottak szombatja. 17.30-kor végezzük a Szent Liturgiát. • Tartós...

HIRDETÉS 2020. 03. 01.

• Most Szent Efrém imáját imádkozzuk el. A böjtben minden nap mondjuk el! • Ma 15-kor Rózsafűzér kezdődik, utána böjti Vecsernyét végzünk. • Hétfőn 18-kor Bibliaóra kezdődik a parókián. • Pénteken elsőpéntek. 8-kor megyek a betegekhez. • 11-kor bibliaóra az Idősek...

HIRDETÉS 2020. 02. 23. •

A mai perselyt a katolikus iskolák javára küldjük el. Köszönjük az adományokat! • Holnap kezdődik a nagyböjti szent idő. Böjttel, imával, jótettekkel, megbocsátással készüljünk Jézus Krisztus kereszthalálára és feltámadására. • Hétfőn 18-kor Bibliaóra kezdődik a...

HIRDETÉS 2020. 02. 09.

• Hétfőn 18-kor Bibliaóra kezdődik a parókián. • Pénteken nem lesz Szent Liturgia. • Szombaton lesz az első Halottak szombatja. 17.30-kor végezzük elhunytjainkért a Szent Liturgiát és utána említjük őket a Panachidában. Legyünk minél többen ezen az imádságon! • Aki...

HIRDETÉS 2020.01.26.

Ma 13-kor azokat a házakat szenteljük meg, amelyek kimaradtak. Holnap a Bibliaóra elmarad, mert 17.30-kor Felsősimán lesz ökumenikus ima. Csütörtökön, a Három Főpap ünnepén, 17.30-kor Szent Liturgiát végzünk. Pénteken nem lesz Liturgia. Az Ökumenikus Imahét alkalmai a...

HIRDETÉS 2020.01.12.

Most a világháborús hősök emlékművénél a doni hősökért végzünk panachidát. Ma 13-kor kezdjük a házszentelést a Dorogi út, Felsősimai út, Váci út, Varga dűlő részen. A házszentelés rendje az újságok asztaláról elvihető. Holnap 18-kor Bibliaóra lesz a parókián. Pénteken...

Pünkösd után 36. vasárnap Vajhagyó vasárnap (Mt 6,14-21.) Böjt.

Vége a farsangnak, a bálok, az álarcok ideje elmúlt. Kezdődik a nagyböjt. Eddig is néztünk tükörbe, de eddig az alakunkat, az arcunkat mustráltuk. Mivel nagyon sűrítve élünk, kevés idő maradt a bensőnkre. Ha volt is, akkor a világ tükrét használtuk: a tv-t, az...

A tékozló fiú vasárnapja (Lk 15,11-32.)

Ez az evangéliumok legpáratlanabb mélységű, legtöbbet idézett példabeszéde. A cím a fiúra utal: elmenetelére, könnyelműségére, elbizakodottságára, lesüllyedésére, bűnbánatára, hazatérésére. Biztos, hogy ez az élettapasztalat is része az evangéliumi példabeszéd...

Pünkösd után 32. vasárnap: Zakeus üzenete (Lk, 19-10.)

            A farsangi forgatagból ráhangolódni a nagyböjti „sugárzó szomorúságra” nem megy azonnal. Szertartásunk tervezői, a szentéletű atyák tudták ezt, azért időben elkezdik gondolataink, lelkünk alakítását. A...

Dr. Székely János: A gazdag ifjú

          Egy ember jön Jézushoz. Lukács szerint az ember egy főember. A zsidóság képviselője. Az igaz utat, az üdvösség útját keresi. S Jézus megmutatja neki a keresztény üdvösség útját. Máté szerint az ember ifjú. Márk azonban, az elbeszélésnek a forrása,...

Karácsony II. nap: az Istenszülő emlékezete

Buddha, amikor egyik tanítványa arra kérte, hogy beszéljen az Istenről, szájára tette az ujját, és hosszan hallgatott. Így jelezte, hogy az Istent kimondani nem lehet. Az Isten léte titok. Amikor Mózessel találkozik az Isten a Sínai Hegyen, akkor eltakarja Mózes...

Ősatyák vasárnapja (Lk 14,16-24.)

Karácsonyra éppen úgy negyven napos böjttel készít fel egyházunk, mint Húsvétra. És az ünnep közeledtével két előkészítő vasárnapon külön is segít, hogy értsük az ünnep súlyát és éljünk annak légkörében. A mai vasárnap az ősatyák vasárnapja. Jézus test szerinti őseire...

Szent Miklós püspök

Szent Miklós bemutatkozik Nem ismertek engem, elmondom hát, ki vagyok. Egy kisázsiai város Myra püspöke. Ma Törökországhoz tartozik ez a vidék, ahol nem hogy püspök, de keresztény is kevés akad. Úgy tudom, 270-ben születtem, gazdag szülők gyermekeként. Nem akartam én...

Pünkösd után 23. vasárnap – A gadarai ördögűzés (Lk 8,26-39.)

A katonai megszállás azoknak, akik megélték a második világháborút, biztosan ismerős. Teljesen kiszolgáltatott a megszállt ország polgára, lelki, fizikai és jogi értelemben egyaránt. Az ördögtől megszállt ember állapota ugyanilyen. Ezt az állapotot külső jelképekkel...

Pünkösd után 20. vasárnap A naimi ifjú története (Lk 7,11-17.)

A naimi ifjú történetében a feltámadás előszele érinti meg az olvasót. De messze nem csak a fiatalemberről szól ez a történet. Nem csak ő kapja vissza az életét. Édesanyja is. Fia halálával ugyanis elveszítette egyetlen támaszát, védelmezőjét. Mindenkinek...

Pin It on Pinterest