Kálmánházi Görögkatolikus Egyházközség

Legfrissebb híreink

Vasárnapi gondolatok

HIRDETÉS 2020. 10. 25.

Szerdán 17.30-kor Paraklisz lesz.Elhunyt szeretteinkért a gyászliturgiát és panachidát október 31-én, szombaton 17.30-kor végezzük. A sekrestyében lehet jelentkezni. November 1-jén, vasárnap, 15 órától sírkőszentelés, és panachida a síroknál, 16-tól közös szertartás a...

HIRDETÉS 2020. 10. 18.

A mai perselyt a missziók javára küldjük el. Köszönjük az adományokat!Ma 15-től Rózsafüzér kezdődik a templomban, utána Vecsernyét végzünk.Szerdán 17.30-kor Paraklisz lesz.Péteken 17.30-kor Szent Liturgiát végzünk.Jövő vasárnap állítják az órákat. Ne feledkezzünk meg...

HIRDETÉS 2020. 09. 27.

Csütörtökön, az Istenszülő Oltalma ünnepén 17.30-kor Szent Liturgiát végzünk.Pénteken elsőpéntek. Püspök atya rendelkezése az, hogy nem mehetünk a betegekhez, nehogy megfertőzzük őket. Kérem, adják tudtul nekik! Péteken 11-kor a Nyugdíjas Klubban bibliaóra...

HIRDETÉS 2020. 09. 20.

Mivel egyre rosszabb a járványhelyzet Magyarországon is, ezért püspökeink határozott kérése, hogy használjon minden templomba járó hívő ember maszkot a szertartások alatt is. Csak az egy háztartásban élők üljenek egymás mellé. Nekem is maszkban kell áldoztatnom,...

HIRDETÉS 2020. 09. 13.

Ma a nehéz helyzetben lévő Szentföldi Egyházak megsegítésére gyűjtöttünk. Köszönjük az adományokat!Ma 19-kor kezdődik a római katolikus templomban a fatimai szentmise és körmenet.Hétfőn, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén 17.30-kor Szent Liturgiát végzünk,...

HIRDETÉS 2020. 08. 09.

Ma családi napot szervez 10-17.30 óráig a Római Katolikus Egyházközség, az IKSZT-ben, a Teleházban és a focipályán. A görögkatolikusokat is meghívták. Mi most Felsősimára megyünk, de 13 órától mi is ott leszünk. Csütörtökön 19.30-kor fatimai mise és körmenet lesz a...

HIRDETÉS 2020. 08. 02.

Ma 15-kor Rózsafűzért végzünk, utána Vecsernye kezdődik.Augusztus 6-án, csütörtökön, Úrszínváltozás ünnepén 17.30-kor kenyéráldás, Szent Liturgia, gyümölcs megáldás és miroválás lesz. Szombaton kezdődött a Nagyboldogasszony ünnepét megelőző böjti szent idő. Legyen...

Pünkösd után 6. vasárnap

“Abban az időben egy hordágyon fekvő bénát hoztak Jézus elé. Hitük láttára Jézus ezekkel a szavakkal fordult a bénához: Bízzál fiam, bocsánatot nyertek bűneid! ” (Mt.9,2.) Jézus ebben a szentírási részben a helyére teszi az értékeket. Először a lelket gyógyítja, és...

HIRDETÉS 2020. 07. 05.

A mai perselyt a szentatya szándékára küldjük el. Ezek az úgynevezett „Péterfillérek”, amelyekből a szentatya a szegény, rászoruló egyházakat segíti szerte a világban. Köszönjük az adományokat! Ma 15-kor Rózsafűzért imádkozunk, utána pedig Vecsernyét végzünk. A...

Péter és Pál főapostolok ünnepe. Június 29.

Két szent vigyázza az aratást, a két főapostol. Isten búzatáblájában nőttek fel. Együtt lettek vértanúk a Néró-féle keresztényüldözéskor. Szent Iréneusz egyházatya így fogalmazza meg a vértanúság lényegét: „Oroszlánok foga őröljön, hogy Isten gabonájaként, táplálékká...

Pünkösd után 3. vasárnap. Mt. 6,22-33.- Ne aggódjatok…

            Az evangélium a gondviselésben való bizalomról szól. A mai ember fél. „Fortélyos félelem igazgat, és nincs remény…” Az egyház feladata, hogy egy reményvesztett korban beszéljen az örök élet reményéről....

Húsvét után 3. vasárnap: a kenethozó asszonyok

Ha keresztény nőnapnak kellene a liturgikus évben helyet keresni, alighanem ezt a vasárnapot választanám. A nők ma is, Jézus korában is, másként viselkedtek halottjaikkal, mint a férfiak. Mi könnyebben napirendre térünk a halál felett. A nők nagyobb áldozatra képesek...

Kenethozó asszonyok vasárnapja

Jézus élete kis területen zajlik. Jellegtelen falu Betlehem, ahol születik. Názáret sem jó hírű, vagy ismert hely, ahol felnevelkedik. Jeruzsálembe csak háromszor jut el élete során. Nem is ismerik sokan személyesen. Ezért lehetséges a főpapok számára, hogy könnyen...

Tamásvasárnap

Az ősegyházban ez volt a fehérvasárnap, mert ekkor vetették le a fehér ruhát azok a felnőttek, akiket nagyszombaton kereszteltek meg. Ez az evangélium volt az útravalójuk a civil ruhás, hétköznapi keresztény életbe. Nem véletlen, hogy János apostol írta le a...

Gyümölcsoltó Boldogasszony

Életünket találkozások alakítják. Szüleink találkozása, szerelme az életünk forrása. Az ő egyéniségük, mosolyuk, gesztusaik jelennek meg bennünk is. Nagyszüleink, tanáraink, papjaink, testvéreink, osztálytársaink… milyen sokat formáltak rajtunk! Különösen sokat alakít...

Pünkösd után 36. vasárnap Vajhagyó vasárnap (Mt 6,14-21.) Böjt.

Vége a farsangnak, a bálok, az álarcok ideje elmúlt. Kezdődik a nagyböjt. Eddig is néztünk tükörbe, de eddig az alakunkat, az arcunkat mustráltuk. Mivel nagyon sűrítve élünk, kevés idő maradt a bensőnkre. Ha volt is, akkor a világ tükrét használtuk: a tv-t, az...

Pin It on Pinterest